fbpx

Ako sa stať členom

ADRID REAL PREMIUM | PRENÁJOM

Spolupráca vytvára dôveru, tá vedie k úspechu.

Kto môže získať členstvo?

Každý prenajímateľ, ktorý sa rozhodne zveriť svoju nehnuteľnosť do nášho portfólia, sa automaticky stáva členom AR Premium. Každý nájomca, ktorý si vyberie nehnuteľnosť z našej ponuky a uzatvorí nájomnú zmluvu, sa stáva členom AR Premium.

Aké výhody sa spájajú pri členstve?

Okrem štandardných úkonov, ako:

•    Kvalitná propagácia a marketing nehnuteľnosti (fotografie, video, inzercie…)

•    Aktívne vyhľadávanie nájomcu

•    Bezpečný právny servis

•    Odovzdanie nehnuteľnosti / Protokol

Majiteľ a Nájomca po uzatvorení zmluvy o nájme, získava možnosť využívania našich prémiových služieb, ktoré prinášajú rôzne výhody:

•   Nemusíte sa obávať a ani si zapisovať, kedy Vám končí nájomný vzťah. My Vás upozorníme automatickým mailom, alebo SMS-kou ešte pred skončením nájomného vzťahu.

•   Dohodnúť si termín predĺženia, respektívne ukončenia

Užívajte a využívajte svoj čas kvalitne. Buďte tam kde chcete byť. Buďte s tými, s ktorými chcete byť.

Buďte ADRID REAL PREMIUM